АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ

Особини з домінантними ознаками при однаковому фенотипі можуть мати різні варіанти генотипів: АА (гомозиготи) або Аа (гетерозиготи). Особини з рецесивною ознакою мають лише один варіант генотипу – аа і один фенотиповий прояв. Для визначення генотипу особин із домінантною ознакою проводиться аналізуюче схрещування.

Аналізуюче схрещування – схрещування особин із домінантною ознакою,

але невідомим генотипом, з рецесивною гомозиготою, генотип якої завжди аа. За результатом схрещування визначається генотип особини з домінантною ознакою.

1-й варіант. Якщо при схрещуванні особини з домінантною ознакою з рецесивною гомозиготною особиною усе потомство виявиться одноманітне, значить аналізована особина з домінантною ознакою гомозиготна.

Схема схрещування:

 АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

При отриманні одноманітного покоління кожна батьківська особина утворює тільки один тип гамет. Отже, особина з домінантною ознакою гомозиготна за генотипом.

2-й варіант. Якщо при схрещуванні

особини з домінантною ознакою з рецесивною гомозиготою отримане потомство дає розщеплення 1:1, то досліджувана особина з домінантною ознакою гетерозиготна.

Схема схрещування:

 АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

У випадку розщеплення особина з домінантною ознакою повинна утворювати 2 типи гамет А, а. Отже, вона гетерозиготна за генотипом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ - Довідник з біології


АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ