Антиклерикалізм

Політологічний словник

Антиклерикалізм (від грецьк. anti – проти і лат. clerikalis – церковний) – погляди, а також суспільний рух, спрямовані проти світських привілеїв церкви та її впливу на різні сфери позацерковного життя – політику, економіку, культуру, освіту. Настроями А. була пронизана Реформація XVI ст. У XVII – XIX ст. А. поширюється у Франції, набуває сильного імпульсу в антицерковній політиці французької революції. У зв’язку з боротьбою за незалежність і виникненням демократичних держав А. стає суспільним рухом в інших країнах

Західної Європи і Латинської Америки: виступає за відокремлення церкви від держави, проти державної церкви і релігії, за світське законодавство в галузі освіти, свободу совісті й віросповідання, обмеження діяльності численних релігійних орденів (зокрема єзуїтів) і братств. Іноді – за обмеження впливу Ватикану і папських легатів. Протистояння клерикалів і антиклерикалів визначається тим, що монархісти і консерватори використовували релігію як силу порядку, тому А. стає рухом ліберально-демократичного напряму. В Україні в XIX – на початку XX ст. антиклерикальні настрої були притаманні значній частині
демократичної й національно свідомої інтелігенції, яка критично ставилася до самодержавної православної церкви, оказененого і зросійщеного православ’я як офіційної ідеології імперської Росії. Саме тому А. співзвучний з поглядами і творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка та інших видатних письменників і діячів культури, який, проте, слід відрізняти від їхнього ставлення до релігії взагалі. Сучасний А. – це масовий, загалом прогресивний, але неоднорідний рух. У ньому беруть участь люди різних філософських, політичних, релігійних переконань. Багато віруючих розглядають А. як результат зловживання релігією з позацерковною метою, розмежовують клерикалізм і релігію, співвідносять все реакційне з войовничого клерикалізмом. На Заході діють різні організації й асоціації антиклерикальної спрямованості, зокрема Всесвітній союз вільнодумців, Міжнародний гуманістичний та етнічний союз.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – К.:, 1997.

О. Рублюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Антиклерикалізм - Довідник з політології


Антиклерикалізм