Антипатія до ризику

Антипатія до ризику – надання переваги певному заздалегідь відомому результату, отриманому шляхом попередніх розрахунків операцій, угод, порівняно з результатом, якого можна було б досягти внаслідок надмірного ризику.
Антипатія до ризику