Арбітраж фондовий

Арбітраж фондовий – спекулятивна операція на фондовій біржі, що передбачає купівлю цінних паперів на одному ринку і продаж їх на іншому з метою отримання прибутку за рахунок курсової різниці.
Арбітраж фондовий