АРГУМЕНТАЦІЯ

Культурологічний словник

АРГУМЕНТАЦІЯ (лат. argumentatio) – наведення аргументів на користь чого-небудь.
АРГУМЕНТАЦІЯ