Арифметичні дії додавання і віднімання

Арифметичні дії додавання і віднімання

1

Обчисли.

 Арифметичні дії додавання і віднімання

2

Згадай закони додавання; правила додавання і віднімання. Визнач без обчислень істинність або хибність поданих рівностей. Поясни свої міркування.

5 867 – (1 329 + 2 867) = (5 867 – 2 867) – 1 329

(32 405 + 16 000) + 14 000 = 32 405 + (16 000 + 14 000)

148 000 – (48 000 + 18 000) = (148 000 – 48 000) – 18 000

(32 711 + 32 008) – 32 301 = (32 711 – 32 301) + 32 008

3

Знайди значення виразів зручним для тебе способом.

964 + 13 + 36 + 87 348 + (26 + 152)

451 + 149 + 287+ 113 5 57 – (267 + 48)

(683 + 385) – 283 (263 + 455) + 345

17428

– (428 + 7 000) (2293 + 278) – 293

4

Порівняй числа. Визнач, на скільки одне число більше або менше, ніж інше.

 Арифметичні дії додавання і віднімання

5

Згадай, як залежить значення суми (різниці) від зміни одного з компонентів. Дай відповіді на запитання.

1) Як зміниться значення суми 4 357 і 16 809, якщо перший доданок зменшити на 7? збільшити на 200?

2) Як зміниться значення різниці чисел 43 506 і 12 500, якщо зменшуване збільшити на 2000? зменшити на 3 000?

3) Як зміниться значення різниці чисел 32 424 і 8 454, якщо від’ємник

збільшити на 20 000? зменшити на 7 000?

6

Розв’яжи задачу 1 усно. Зістав задачі 1 і 2; 2 і 3. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2? задачі 3? Розв’яжи задачі 2 і 3.

□ 1) Першого дня майстер відремонтував 5 телефонів, а другого дня – на 7 телефонів більше, ніж першого. Третього дня майстер відремонтував на 3 телефони менше, ніж другого дня. Скільки телефонів відремонтував майстер за три дні?

□ 2) Першого дня майстер відремонтував 5 телефонів, що на 7 телефонів менше, ніж другого дня. Третього дня майстер відремонтував на 3 телефони менше, ніж другого дня. Скільки телефонів відремонтував майстер за три дні?

□ 3) Майстер ремонтував телефони протягом трьох днів. Другого дня він відремонтував 12 телефонів, що на 7 телефонів більше, ніж першого дня, і на 3 більше, ніж третього дня. Скільки телефонів відремонтував майстер за три дні?

7

Знайди значення часток письмово. Виконай перевірку.

504 : 56 468 : 6 899 : 29 960 : 64

8

Розв’яжи рівняння.

(279 + 288) – х=239 427 + у ∙ 5 = 852

B – 97 = 133 ∙ 2 946 : (70 – х) = 22

□ Сітка огорожі натягнена на 5 стовпах. Визнач довжину огорожі, якщо відстань між сусідніми стовпами становить 2 м і огорожа розташована:

1) уздовж дороги;

2) уздовж замкненої лінії.

 Арифметичні дії додавання і віднімання
Арифметичні дії додавання і віднімання