Армія

Політологічний словник

Армія (від лат. armare – озброювати) – з погляду політології А. – орган держави, призначений для здійснення її політики засобами збройного насильства. Основні ознаки А., що характеризують її як політичний інститут: 1) А. – державний орган, який, як і держава загалом, є виразником інтересів певних класів і соціальних груп. Водночас на А. покладено функцію захисту загальнодержавних і загальнонаціональних інтересів. Як реальна сила вона є опорою верховної влади, неодмінною складовою держави. Діяльність А. та її

функціональне застосування як складової виконавчої гілки влади визначається сукупністю правових норм, встановлених державою; 2) А. – потужна силова структура, що вирізняє її серед інших державних інститутів. Саме спираючись на бойову міць А., держава здатна здійснювати жорсткі примусові функції. А за певних умов сам факт наявності такої потужної озброєної інституції є могутнім психологічним чинником, який надає авторитарної сили актам державної влади і гарантує недоторканність внутрішнього порядку в державі; 3) А. – державна військова організація, яка здатна вести збройну боротьбу на всіх рівнях
– тактичному, оперативному, стратегічному. Ця здатність зумовлена наявним рівнем забезпечення бойової могутності А. (наявність професійно підготовленого особового складу та підготовленого резерву, відповідної організаційної структури, кількості та якості зброї і бойової техніки, рівень розвитку військової науки). Спираючись на здатність А. вести війни, збройну боротьбу, держава використовує її як інструмент внутрішньої та зовнішньої політики.

А. як політичний інститут – явище історичне. Її поява і розвиток пов’язані з виникненням і розвитком держави. Як державний орган А. безпосередньо й органічно залежить від рівня розвитку і стану суспільства. Характер суспільних відносин визначає стан А.: рівень її військово-технічної бази, кількість та якість особового складу, організаційну структуру, рівень розвитку військової теорії та науки.

Сучасна А. – небезпечний інструмент політичних дій, оскільки характеризується масовістю, високою організованістю, боєготовністю, мобільністю, наявністю на озброєнні потужних бойових засобів, зброї масового знищення (ядерної та неядерної), застосування яких може призвести до незворотних наслідків і поставити під загрозу сам факт існування цивілізації.

Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

А. Панібудьласка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Армія - Довідник з політології


Армія