АРОМОРФОЗ

Екологія – охорона природи

АРОМОРФОЗ, арогенез – один з головних напрямків біол. прогресу живих істот, за якого в ході еволюції ускладнюється, підіймається на вищий рівень еволюц. розвитку їхня морфо-фізіол. організація. Термін “А.” запровадив О. М. Сєвєрцов для позначення найзагальніших пристосувальних змін організації і функцій, що звичайно супроводжуються зростанням інтенсивності життєдіяльності тварин і різноманітності її виявів (диференціації). А. підвищує пристосовуваність організмів до життя в нових умовах, сприяє розширенню їхнього ареалу. А. – це, напр., якісний стрибок переходу від рептилієподібних до птахів і ссавців (заміна трикамерного серця на чотирикамерне, набуття теплокровності тощо) та ін. вузлові етапи у прогр. еволюції, що зумовлюють виникнення нових груп орг. світу. Після змін за типом А. настає період окремих спец, змін – ідіоадаптацій. Ці два поняття близькі до понять анагенез і кладогенез, що вживаються закордонними авторами.
АРОМОРФОЗ