Архітектурне мистецтво

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

§4. Образотворче мистецтво польсько-литовської доби

Архітектурне мистецтво

Зодчество України польсько-литовської доби позначене розвитком фортифікаційної та цивільної міської архітектури. Яскравим прикладом може служити забудова Львова – центру Галицької Русі. Порівняно молоде, але на той час уже велике ремісничо-торговельне місто, Львів був оточений кріпосною стіною з вежами й ровом, заповненим водою. На території міста

розташовувалися будівлі міської ратуші, “патриціату”, православні й католицькі храми. Навколо укріпленої центральної частини Львова містилися поселення, також захищені оборонними спорудами. За межами міста, на горі, розташовувався замок феодала. Подібну систему планування мали й інші великі українські міста.

Ранніми пам’ятками оборонної архітектури в Україні є Луцькі Верхній та Нижній замки, зведені литовським князем Любартом.

 Архітектурне мистецтво

Богоявленська церква. Рівненська обл.

 Архітектурне мистецтво

Кам’янець-Подільський замок. Хмельницька обл.

Українські

замки зазвичай зводили в зручних для оборони місцях, де раніше вже стояли укріплення. Тому в їхньому плануванні, архітектурних формах та будівельних прийомах простежується певне послідовне успадкування, що сприяло збереженню традицій давньоруської архітектури. Часто в одній будівлі можна помітити нашарування архітектурних форм різних історичних періодів. Так, протягом кількох століть змінювалося обличчя Кам’янець-Подільського замку.

До оборони були пристосовані й культові споруди. Наприклад, Богоявленська церква Острозького замку мала масивну північну стіну, оснащену бійницями. У цій церкві верхня частина приміщення під час осади перетворювалася на місце оборони.

 Архітектурне мистецтво

Площа Ринок. Львів

 Архітектурне мистецтво

Церква Троїцького чоловічого монастиря – фортеці. Рівненська обл.

 Архітектурне мистецтво

Успенська церква. Львів

Визначною пам’яткою храмового оборонного зодчества в Україні є Сутковицька церква на Поділлі. Верхній поверх храму був пристосований до оборони, нижнє приміщення служило молитовнею.

Із середини XVI ст. в українській архітектурі відчувається вплив мистецтва Відродження. Здебільшого це традиції італійського, німецького та польського зодчества, що позначилися на архітектурі Львова. Проте в містах Західної України європейське Відродження органічно поєднувалось із національними українськими традиціями, втілюючись у неповторно оригінальних спорудах. Таким є один із найцікавіших архітектурних ансамблів старого Львова, створений наприкінці XVI – початку XVII ст. Ансамбль складається з Успенської церкви, каплиці Трьох святителів і високої дзвіниці. Разом з українськими майстрами працювали італійські. Успенську церкву зводили Павло Римлянин, Амвросій Прихильний і майстри Кульчицькі. Будівництвом каплиці Трьох святителів керував Петро Красовський, а дзвіниці – Петро Барбон.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Архітектурне мистецтво - Мистецтво


Архітектурне мистецтво