Асоціація молодих українських політологів і політиків (АМУПП)

Політологічний словник

Асоціація молодих українських політологів і політиків (АМУПП) – громадська неурядова, непартійна організація, що була зареєстрована у 1992 р. Серед засновників були такі постаті, як М. Томенко, А. Білоус, Ю. Збітнєв, В. Сташук та ін. Членами організації були молоді політики, соціально активні громадяни, студенти, науковці, яких об’єднував інтерес до аналізу політичних процесів та участі в них. Серед членів Асоціації були депутати різних рівнів, у тому числі Верховної Ради України. Асоціація була загальноукраїнською

організацією, на 1995 р. налічувалося 11 регіональних осередків у різних областях України. АМУПП не мала жорсткої ієрархії. Регіональні осередки були фактично самостійними організаціями. Згідно із Статутом найвищим органом об’єднання є щорічна конференція, яка обирає президента, віце-президента та затверджує керівника Секретаріату. Головними завданнями АМУПП є аналіз суспільно-політичних процесів, прогнозування, сприяння підвищенню фахового рівня майбутніх політиків і політологів. У межах напрямків діяльності члени Асоціації брали активну участь у підготовці багатьох законопроектів та поправок
до них; безпосередньо в “конституційному процесі” – у підготовчій роботі напередодні прийняття Конституції України 1996 р.; в організації та проведенні виборчих кампаній; у виданні наукового журналу “Нова політика”; в організації та проведенні конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К., 1997.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Асоціація молодих українських політологів і політиків (АМУПП) - Довідник з політології


Асоціація молодих українських політологів і політиків (АМУПП)