АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА

Екологія – охорона природи

АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА – основна найменша класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів). Об’єднує фітоценози, подібні за видовим складом, домінантними видами, ярусною структурою, продуктивністю та екол. умовами середовища. У сформованій А. р. відбувається внутрішній процес розвитку, що веде до заміни однієї А. р. на ін. Назву А. р. дають за домінантами та їхнім ярусним розміщенням, напр., бір зелено-моховий – у лісах, типчаково-келерієва асоціація – на заплавних луках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА - Довідник з екології


АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА