АСОЦІЙОВАНІСТЬ

Екологія – охорона природи

АСОЦІЙОВАНІСТЬ – певний біол. та екол. зв’язок різних популяцій, завдяки якому формуються рослинні угруповання.
АСОЦІЙОВАНІСТЬ