Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 35. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

Пригадайте

Чи має повітря вагу?

Повітря тисне на земну поверхню. Тривалий час люди вважали, що повітря невагоме. Лише в XVII ст. італійський учений Е. Торрічеллі довів, що повітря тисне на земну поверхню і навколишні предмети з певною силою, яку назвав атмосферним тиском. Отже, атмосферний тиск – це сила, з якою тисне на кожну одиницю земної поверхні стовп повітря, розміщений між поверхнею Землі й верхньою межею атмосфери.

Вимірюють цю силу здебільшого у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.) за допомогою барометрів (мал. 94).

Повітря тисне на земну поверхню в різних місцях з різною силою. Це пояснюється нерівномірним нагріванням поверхні Землі, від якої, у свою чергу, нагрівається повітря. Припустімо, що якась ділянка земної поверхні має вищу температуру. Від неї нагріється і прилегле повітря, яке почне підніматися. Піднімаючись угору (висхідний потік), повітря тиснутиме на поверхню з меншою силою. Там, де повітря опускається

донизу (низхідний потік), воно сильніше тисне на землю. Тому тут виникають зони високого тиску.

 Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

Мал. 94. Барометр-анероїд (1), електронний барометр (2)

На рівні моря атмосферний тиск близький до тиску стовпчика ртуті заввишки 760 мм. Цей тиск прийнято за нормальний атмосферний тиск.

Зміни атмосферного тиску. Атмосферний тиск змінюється залежно від висоти місцевості. Так, високо в горах атмосферний тиск набагато нижчий, ніж на рівні моря. Це пояснюється тим, що з висотою стовп і густина повітря зменшуються, а отже, зменшується і його тиск.

Атмосферний тиск змінюється не тільки з висотою, а й у горизонтальному напрямку внаслідок переміщення повітря. Різниця тиску змушує повітря рухатися із зони високого тиску в зону низького тиску. У результаті такого переміщення на окремих територіях утворюється надлишок маси повітря, що спричинює підвищення тут тиску.

Факти сьогодення

Атмосферний тиск і самопочуття людини. Коли людина підіймається на значну висоту, її самопочуття значно погіршується через нестачу кисню і низький тиск. Уже на висоті близько 5 км доводиться застосовувати кисневі маски, хоча є спортсмени, які підіймалися на Еверест (висота 8841 м) без кисневих масок. Проте це на межі можливостей людини.

Планетарні “пояси” атмосферного тиску. На Землі виділяють кілька основних смуг, витягнутих уздовж паралелей, з переважанням високого чи низького тиску. їх називають поясами атмосферного тиску (мал. 95). В екваторіальних широтах, де висока температура тримається протягом усього року, нагріте повітря постійно піднімається, залишаючи за собою пояс низького атмосферного тиску. Піднімаючись над екватором, тепле повітря охолоджується і поширюється в усі боки. Під дією сили обертання Землі великі маси цього повітря опускаються в тропічних широтах (поблизу 30° пн. ш. і пд. ш.). Опускаючись, повітря тисне на земну поверхню і створює тут пояси високого атмосферного тиску. В приземному шарі повітря рухається як на північ, так і на південь, відповідно до помірних чи екваторіальних широт.

 Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

Мал. 95. Розподіл атмосферного тиску на Землі

 Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

Мал. 96. Карта ізобар ( фрагмент )

У помірних широтах формується пояс зниженого атмосферного тиску, що пов’язано здебільшого з постійним рухом повітря. У полярних широтах утворюється пояс підвищеного тиску, що пояснюється переважанням тут низької температури впродовж року.

Лінії з однаковим атмосферним тиском на карті. Розподіл атмосферного тиску на географічній карті показують за допомогою ліній (мал. 96). Лінії, що з’єднують на карті точки з однаковим атмосферним тиском, називають ізобарами. (Пригадайте, що на картах показують ізотермами.) За картою ізобар можна визначити особливості просторового розподілу атмосферного тиску на Землі, побачити області високого та низького тиску, які значно впливають на формування погоди у даній місцевості.

ПІДСУМКИ

– Повітря тисне на поверхню Землі.

– Сила, з якою тисне на кожну одиницю земної поверхні стовп повітря, називають атмосферним тиском.

– На земній кулі є сім основних поясів атмосферного тиску: екваторіальний – низького тиску, два тропічні – високого тиску, два помірні – низького тиску, два полярні – високого тиску.

Запитання і завдання для самоперевірки

Накресліть схему розподілу атмосферного тиску на земній кулі та поясніть її.

Від чого залежить розподіл атмосферного тиску на Землі? Виберіть правильну відповідь. Атмосферний тиск вимірюють за допомогою: а) термографа; б) термометра; в) барометра; г) флюгера. Що таке атмосферний тиск?
Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі