Атомна маса

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Атомна маса

Абсолютні значення мас атомів елементів – дуже малі величини, і користуватися ними незручно. Тому в розрахунках застосовують відносні значення мас атомів.
Атомною одиницею маси (а. о. м.) називається 1/12 частина маси атома Карбону.
Відносною атомною масою Атомна маса називається число, що показує, у скільки разів маса одного атома елемента більша за 1/12 маси атома Карбону:
 Атомна маса
де m – маса атома будь-якого елемента,  Атомна маса – маса атома Карбону.
Наприклад,
 Атомна маса
Відносна атомна маса – величина безрозмірна.
Атомна маса