АТРИБУТ

Культурологічний словник

АТРИБУТ (від лат. attribuo – надаю, наділяю) – необхідна, суттєва, невід’ємна властивість предмета або явища, без якої вони не мають своєї визначеності і не можуть ні існувати, ні мислитися. Термін запровадив Аристотель, що розрізняв у речах необхідні якості – атрибут, без яких речі перестають бути самими собою, і випадкові якості – акциденції, зникнення яких не приводить до зникнення речей. У мистецтві – характерна речова ознака міфологічного або історичного персонажа (групи), а також алегоричної фігури (напр. кіфара в Аполлона, шолом у Афіни). В геральдиці А. вживається як емблема певного змісту. Має важливе значення для атрибуції творів образотворчого та декоративного мистецтва, особливо середньовічного.
АТРИБУТ