Аудит управлінський

Аудит управлінський – аналіз та оцінка господарських операцій для вироблення рекомендацій щодо економного використання ресурсів та розробки раціональної політики підприємства (організації) для прийняття ефективних управлінських рішень. Основні завдання А. у.: 1) перевірка і вдосконалення організації та управління підприємством (організацією); 2) оцінка раціонального використання ресурсів, ефективності виробництва, продуктивності.
Аудит управлінський