Аудиту ризик

Аудиту ризик – можливість не виявлення аудитором (аудиторською фірмою) всіх помилок і ймовірного складання частково неправильного аудиторського висновку. Об’єктивними причинами А. р. є недосконалість чинного законодавства, неналежний рівень системи обліку і внутрішнього контролю; несприятливі умови діяльності суб’єктів перевірки тощо. До суб’єктивних причин належать недостатній рівень професійної підготовки аудитора; недотримання правил аудиторської перевірки та ін.
Аудиту ризик