Авеста

Політологічний словник

Авеста (перс, apastak – текст; часто називається зенд-авеста, тобто текст з коментарем) – 1) священна книга у деяких народів Середньої Азії (зороастрійців); 2) давнішня школа світорозуміння; 3) “основний закон”, священний текст персів, у якому викладена релігія Заратустри. А. дійшла до нас у пізніших рукописах XIII – XIV ст., але склалася ще у VI – IV ст. до P. X. Складається з чотирьох основних частин: Ясна, Вендідад, Яшти, Вісперед. Містить релігійні гімни, віршовані проповіді Заратустри і легенди. Головним сюжетом А. є вічна боротьба доброго бога Ахурамазди і злого бога Ахра-Майнью. За твердженням А. світ за своїм змістом – результат боротьби добра і зла. Суспільство за А. поділяється на чотири стани (переці, вояки, землероби і ремісники), висловлюється ідея рівності чоловіка і жінки.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Авеста - Довідник з політології


Авеста