Автаркія

Політологічний словник

Автаркія (від давньогрецьк. autos – сам і arkeo – перебуваю в достатку) – форма здійснення державного суверенітету, яка грунтується на політиці економічного, соціального і культурного відособлення країни, ізоляції її від міжнародних культурних, економічних і політичних зв’язків, від світового ринку, міжнародної кооперації. Особливий різновид політики, який грунтується на відмові від принципу “вільної торгівлі” (“відкритих дверей”), спрямований на повне або часткове втілення принципу самодостатності

в господарському, економічному житті країни і може розглядатися як економічно захищений простір (Р. Челлен). Використовується як засіб перетворення економіки в національну економіку, формування націй – держав з опорою на “власні сили”, які визначаються наявними природними ресурсами і корисними копалинами, кліматом, розташуванням країни, розмірами її території тощо. В чистому вигляді А. існувала в умовах аграрних натуральних господарств. Інколи використовується для прикриття авантюристичних, агресивних прагнень суб’єктів влади (офіційна економічна доктрина гітлерівського фашизму).

У

новітній історії А. може ефективно функціонувати лише на території “великих просторів” (Ф. Ліст), завдяки насамперед “митним союзам” континентальної Європи (“Європейське економічне співтовариство”, “Європейська асоціація вільної торгівлі”) тощо.

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. – T. 1. – M., 1991; Введение в политологию: Словарь-справочник / Под ред. В. П. Пугачева. – М., 1996; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. – К., 1997; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М., 2000; Халипов В. Ф. Власть. Кратологический словарь. – М„ 1997.

М. Лукашевич, М. Недюха


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Автаркія - Довідник з політології


Автаркія