АВТЕНТИЧНИЙ

Культурологічний словник

АВТЕНТИЧНИЙ (від грец. anthenticos – справжній) – тотожний самому собі.
АВТЕНТИЧНИЙ