АВТОРЕГУЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ)

Екологія – охорона природи

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ) – цикл, процес авт. підтримування сталого стану біогеоценозів. Грунтується на впорядкованості потоків біомаси різної якості, призначених для різних споживачів, та на фізіол. і біохім. особливостях популяцій.
АВТОРЕГУЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ)