Авторський нагляд

Авторський нагляд – контроль з боку авторів проекту або проектної організації за відповідністю об’єкта, що будується, зафіксованому у проекті рішенню.
Авторський нагляд