АЗОНАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи

АЗОНАЛЬНІСТЬ – одна з головних фіз.-геогр. та екол. закономірностей, яка визначає поряд із зональністю формування регіональних ландшафтних комплексів, у т. ч. екосистем. А. зумовлена геол. структурою, тектонічним режимом і морфоструктурою рельєфу та ін. ендогенними, а інколи й антроп. чинниками. Наслідок А. – відмінності в кліматі, водному режимі, грунтах, орг. світі. Напр., азональним є характер багатьох великих річок, які прорізують цілу низку зон (Дніпро, Дунай, Пд. Буг); рослинність, що не утворює самостійної зони, а трапляється як включення в зональну рослинність кількох рослинних зон (заплавні луки, болота, рослинність пісків тощо). Найчіткіше вона виявляється в горах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АЗОНАЛЬНІСТЬ - Довідник з екології


АЗОНАЛЬНІСТЬ