Баланс грошових доходів і видатків

Баланс грошових доходів і видатків – частина загального балансу народного господарства держави. Він відображає процеси утворення грошових доходів населення та їх використання за певний період часу. Такі баланси розробляються на перспективу (прогнозні) і за звітний період (служать базою для оцінки реальних економічних процесів). В колишньому СРСР в основному використовували планові баланси грошових доходів та витрат населення в цілому по країні з розбивкою по адміністративних одиницях. Вони повинні були забезпечувати структурну збалансованість

планів економічного і соціального розвитку. В цих планах розробляли показники грошових доходів і витрат населення. Якщо вони не збалансовувались, в проект плану вносили необхідні зміни. Фіктивність планування вела до фіктивності балансів грошових доходів і видатків населення. Прогнозні баланси грошових доходів і видатків населення можуть бути важливим інструментом визначення на перспективу економічної, у тому числі кредитно-грошової, політики держави. Збалансованість ринку і грошового обігу відкриває для держави широкі регулюючі можливості. Державні статистичні органи розробляють звітний баланс грошових доходів і видатків населення для оцінки і аналізу ситуацій на споживчому ринку, грошового обігу, в соціальній сфері.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Баланс грошових доходів і видатків - Економічний словник


Баланс грошових доходів і видатків