Баланс обігових коштів

Баланс обігових коштів – співвідношення між надходженням і використанням обігових коштів підприємства, фірми і компанії. Формування коштів відбувається за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань, кредитів банків, емісії акцій та інших цінних паперів тощо. Кошти використовують на капіталовкладення, виплату податків, приріст обсягів товарно-матеріальних цінностей, виплату дивідендів, сплату кредитів і відсотків за ними та ін.
Баланс обігових коштів