Баланс робочого часу

Баланс робочого часу – система показників, які характеризують рівень використання робочого часу працівниками відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку за певний календарний період. Б. р. ч. – це сума всіх виходів і невиходів на роботу незалежно від причин. Визначається множенням середньоспискової кількості працівників на повну календарну кількість днів у періоді. Щоб одержати Б. р. ч. у людино-годинах, отриману величину множать на встановлену тривалість робочого дня. Визначають також максимально можливий фонд робочого часу. Б. р. ч. складається в робочих днях, у годинах.
Баланс робочого часу