Баланс виробничої потужності

Баланс виробничої потужності – система показників, яка відображає зміни потужності залежно від стану та особливостей виробництва, рівня використання обладнання, інших засобів праці, що характеризують випуск продукції. Б. в. п. включає завантаженість (використання) устаткування за допомогою комплексу показників, які характеризують час роботи і простоювання діючого обладнання чи запроектованого парку обладнання. Сама виробнича потужність розраховується за галузями, окремими підприємствами і виражає максимально можливий річний випуск

продукції або обсяг переробленої сировини за умови повного використання обладнання та площ з урахуванням досягнень передової техніки та організації для одержання високоякісної продукції. Сума потужностей окремих підприємств, що випускають аналогічну продукцію, і є виробничою потужністю галузі цього виду продукції. Б. в. п. складають для забезпечення узгодженості між плановим обсягом випуску продукції й необхідними виробничими потужностями. Б. в. п. характеризує: 1) виробничі потужності, наявні на початок планового періоду, введення в дію нових потужностей за рахунок будівництва нових підприємств, розширення та реконструкції діючих та ін., зменшення потужності через вибуття зношених основних фондів, стихійне лихо та ін.; 2) виробничу потужність на кінець планового періоду; 3) середньорічну виробничу потужність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Баланс виробничої потужності - Економічний словник


Баланс виробничої потужності