Баланси матеріальні

Баланси матеріальні – система показників, які характеризують джерела формування матеріальних ресурсів і напрями їх використання та дають змогу детальніше визначити господарську потребу в кожному виді матеріальних ресурсів і узгодити цю потребу з можливостями її покриття. Розробляють Б. м. продукції виробничого призначення і Б. м. предметів споживання. До балансів засобів виробництва відносять: баланси машин і обладнання; баланси промислової сировини і матеріалів; баланси палива й електроенергії; баланси будівельних матеріалів; баланси сільськогосподарської сировини. До балансів предметів споживання належать баланси продовольчих і непродовольчих товарів.
Баланси матеріальні