Банківська комісія

Банківська комісія – грошові суми, що списуються з рахунків клієнтів як плата за обслуговування рахунку або за надання спеціальних послуг. Б. к. береться також за оплату чеків, розміщення депозитів, виконання постійних доручень, пряме дебітування.
Банківська комісія