Банківські інвестиції

Банківські інвестиції – вкладання банківських ресурсів переважно на тривалий термін в облігації, короткотермінові казначейські векселі, акції та інші цінні папери. Б. і. є одним із способів вкладання банківських коштів в економіку, відображають рух фіктивного капіталу у формі інвестиційного портфеля банків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Банківські інвестиції - Економічний словник


Банківські інвестиції