Базис економічний

Базис економічний – сукупність історично визначених економічних відносин (техніко – економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності), які становлять економічну структуру суспільства у взаємодії з розвитком продуктивних сил. (Див. Техніко – економічні відносини; Організаційно-економічні відносини; Економічна власність). В історії розвитку людської цивілізації існувало декілька Б. е.: первіснообщинного ладу, рабовласницького, феодального і капіталістичного способів виробництва, а нині у розвинених країнах

світу активно формується соціалістичний спосіб виробництва. Елементи Б. е. більш розвиненої суспільно-економічної формації виникають у межах попередньої. Над Б. е. будь-якого суспільства піднімається надбудова – соціальні, політичні, правові, національні, культурні та інші підсистеми суспільних відносин. Між кожною з них та Б. е. встановлюється складна взаємодія, за якої на тривалому проміжку часу визначальними є економічні відносини, а на короткому за певних історичних умов можуть домінувати політичні, національні, психологічні та інші відносини. У діалектичній взаємодії Б. е. та надбудови формується суспільно-економічна формація.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Базис економічний - Економічний словник


Базис економічний