Базисна величина

Базисна величина – величина показника, з яким порівнюється будь-яка інша /поточна, звітна/ величина. Вона є знаменником відношення, базою порівняння чи базовим рівнем.
Базисна величина