БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна

Соціологія короткий енциклопедичний словник

БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна (1952, м. Івдель Свердловської обл.) – укр. соціолог. Закінчила філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (1974) та аспірантуру Ін-ту філос. АН України. У 1982 р. захистила канд. дис. “Структура особистості”. Нині – ст. наук, співроб. Ін-ту соціології HAH України.

Сфера наук, інтересів – соціологія особистості, конфліктологія, соціально. – психол. проблеми політики та демокр. суспільства, динаміка громадської думки у період трансформації суспільства. Автор багатьох наук, праць.

– Тв.: Структура личности. К., 1986; Демократизация общества и развитие личности. К., 1992 (у співавт.); Соціальні конфлікти і молодь. К., 1994 (у співавт.); брошури: Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. К., 1994; Економічна свідомість населення України і економічна просвіта. К., 1996 (у співавт.); Кредитні спілки в Україні: вплив на рівень і якість життя. К., 1998 та численні наук, ст. і розділи у моногр., у т. ч. за кордоном (Нідерланди, Німеччина, Росія, Угорщина).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна - Довідник з соціології


БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна