Белл Даніель

Політологічний словник

Белл Даніель (нар. 1919)- відомий американський соціолог, один з авторів теорії постіндустріального суспільства, футуролог, провідний представник теорії соціального прогнозування. Висловлює думку, що бурхливий розвиток техніки і науки зробить зайвими будь-які соціальні революції, а індустріальне суспільство з часом переросте у новий етап соціального життя – постіндустріальне суспільство. Основою останнього будуть найперше наука, наукові знання. У таких умовах, за визначенням Д. Белла, виникне суперечність і

протистояння протилежних соціальних систем. Постіндустріальне суспільство, вважав він, переважно орієнтуватиметься на економіку обслуговування, а керуватимуть ним великі вчені, професіонали – технократи. Значно підвищиться у майбутньому роль інтелектуальних технологій, обчислювальної техніки. Відомі праці: Зустрічаючи 2000 рік, Прийдешнє постіндустріальне суспільство та ін.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – Львів, 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Белл Даніель - Довідник з політології


Белл Даніель