Белл

Белл (Bell Daniel, н. 1919) – відомий американський економіст і соціолог, автор концепції “постіндустріального суспільства”. В ній відкидається Марксова теорія суспільно-економічних формацій і на основі принципів формаційного підходу (в тому числі технологічного та наукового детермінізму) зроблено спробу довести перехід капіталістичного суспільства у постіндустріальне. Первинною ланкою такого суспільства він називає університети, науково-дослідні інститути, а критеріями розвитку – перехід від виробництва товарів до виробництва послуг. Незважаючи на намагання представити цю концепцію як найдосконалішу і сучасну, вона позбавлена ознак теорії, є суперечливою і недосконалою (див. Постіндустріальне суспільство). Основні роботи: “Начало постиндустриального общества” (1973) і “Культурные противоречия капитализма” (1978).
Белл