БЕТА-РОЗПАД

Екологія – охорона природи

БЕТА-РОЗПАД – спонтанний радіоакт. розпад атомних ядер. Розрізняють Б.-р. елементарний, як результат перетворення одного з нейтронів ядра на протон, та Б.-р. позитронний – перетворення одного з протонів ядра та нейтрон. Відомо близько 900 атомів та ізотопів, для яких характерний Б.-р. Ядерні перетворення таких елементів обов’язково супроводжуються гамма-випромінюванням. Із них лише 20 є природними радіоакт. ядрами, решта – штучно добуті радіоакт. ізотопи, які дають найбільш відчутний негативний екол. ефект, (у разі забруднення довкілля, акумуляції в живих організмах тощо).
БЕТА-РОЗПАД