Безакцептні платежі

Безакцептні платежі – платежі, які здійснюються списанням коштів з рахунку платника без його згоди на підставі документів, що їх подав банку отримувач грошей.
Безакцептні платежі