Безпартійний уряд

Політологічний словник

Безпартійний уряд – загальна назва урядів, утворених на непартійній основі. Б. у. формується у таких випадках: 1) коли в країні взагалі відсутні політичні партії або вони заборонені і перебувають на нелегальному становищі; 2) коли представлені у парламенті політичні партії не можуть досягти домовленості щодо створення постійно діючої парламентської більшості і формування на її основі уряду. За такої ситуації уряд формується главою держави не з представників партій, а з фахівців відповідних сфер і галузей. Такий

“технічний” чи “службовий” уряд, до якого входять кваліфіковані спеціалісти, є перехідним і здійснює свої функції до обрання нового складу парламенту на позачергових виборах або вираження йому парламентом вотуму недовіри; 3) коли уряд формується не парламентом, а призначається президентом за поданням прем’єр-міністра. Позапарламентський спосіб формування уряду характерний насамперед для республік з президентськими та змішаними формами державного правління; 4) коли уряди створюються воєнними режимами, що утримую ть у своїх руках політичну владу і головні важелі управління.

Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К., 2003.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Безпартійний уряд - Довідник з політології


Безпартійний уряд