Безпосередньо суспільне виробництво

Безпосередньо суспільне виробництво – безтоварне планомірне, високоорганізоване виробництво продуктів і послуг, яке виникає на вищих ступенях еволюції капіталізму і стає панівною формою в соціалістичному суспільстві, не потребуючи для свого функціонування грошей. Б. с. в. є найрозвиненішою формою планомірного виробництва товарів і послуг, яка приходить на зміну товарній формі виробництва, підриває її. Розвивається на основі одиничного поділу праці як у межах окремих гігантських компаній, національних держав, так і в міжнародному масштабі

(інтернаціоналізація одиничного поділу праці). Всередині гігантських фірм, що мають свої філіали в багатьох країнах світу, продукт кожного такого філіалу перестає бути товаром у прямому значенні цього слова. Всі вони працюють за єдиним технологічним планом, розробленим головною (материнською) компанією, дотримуються єдиного ритму виробництва, вимог щодо якості продукції тощо. Значною мірою аналогічні процеси відбуваються у відносинах між окремими великими компаніями та десятками тисяч дрібних і середніх підприємств – постачальників деталей, вузлів. Японська компанія “То – йота” закуповує
понад 70% деталей та матеріалів до автомобіля в інших фірмах. Але вони перестають бути класичним товаром, оскільки головна фірма укладає контракт, вводить для підприємств – постачальників обмежений комерційний розрахунок, контролює витрати виробництва тощо. Певною мірою товарне виробництво підривається і при виконанні компаніями державних замовлень. В усіх цих випадках філіали великих компаній або не виготовляють товар, або його виробництво набуває планомірного й організованого характеру і здійснюється на заздалегідь відомий ринок (за наперед узгодженими цінами, якісними параметрами продукції тощо). За цих умов нема потреби підтверджувати через ринок суспільно необхідний характер товарів, що виробляються. Підривають товарне виробництво електронні гроші, використання Інтернету в економіці тощо. Заперечення початкових форм існування Б. с. в. – це позаісторичний підхід до товарної форми виробництва, яка існувала не завжди і не може бути вічною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Безпосередньо суспільне виробництво - Економічний словник


Безпосередньо суспільне виробництво