БІБЛІОТЕКА

Культурологічний словник

БІБЛІОТЕКА (від грец. biblion – книга і theke – сховище) – 1) Зібрання книг. 2) Приміщення для зберігання книг. 3) Заклад, що видає книги для читання.
БІБЛІОТЕКА