БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН

Екологія – охорона природи

БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН (Е. ГЕК-КЕЛЯ ТА Ф. МЮЛЛЕРА) – див. Закон біогенетичний (Е. Геккеля та Ф. Мюллера).
БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН - Довідник з екології


БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН