БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи

БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ – біогеоценоз, екол. компоненти якого та колоообіг речовин частково або майже повністю змінились під впливом техногенних чинників.
БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ