БІОЛІНИ

Екологія – охорона природи

БІОЛІНИ – газоподібні, рідкі та тверді активні продукти життєдіяльності організмів, які змінюють біоценотичне середовище. Поділяються на фітоліни (фітоліни-інгібітори, в яких переважають антибіотики, маразміни, фітонциди, коліни та менш поширені фітоліни-стимулятори – гібереліни, ауксини, інтерколіни тощо) і тел ер гони. Виділяють дві групи телергонів: гомотелергони, що діють у межах свого виду, і гетеротелергони, що діють на органи інших тварин. Б. істотно впливають на стан і чисельність популяцій різних видів рослин і тварин, відіграють важливу роль у алелопатії.
БІОЛІНИ