Біологічна безпека людини

Біологічна безпека людини – стан захищеності біологічної складової людини та комплекс заходів, необхідних для захисту такої безпеки. Основними загрозами Б. б. л. є погіршення стану довкілля, надмірно високий шум, високий рівень інтенсивності праці, споживання неякісних продуктів харчування, голодування внаслідок злиденного рівня життя, вживання генетично модифікованої продукції, високий рівень травматизму та ін. Комплексна дія перелічених чинників призвела в Україні до скорочення чисельності населення з 1994 по 2004 майже на 5 млн. осіб.

Новітньою формою загрози Б. б. л. за сучасного стану НТР є вживання біотехнологічної трансгенної продукції, що виробляється за допомогою генної інженерії. Усвідомленням наростання такої загрози є підписання 130 країнами світу на початку 2000 у Монреалі Протоколу з біологічної безпеки. В ньому зазначено, що експортер може поставляти генетично модифіковану продукцію лише з дозволу імпортера, а також у разі її маркірування. З метою захисту від імпорту біотехнологічної продукції у багатьох країнах світу розробляється законодавство щодо ввезення, тестування, використання, продажу та вирощування такої продукції.
Країни ЄС захищають свої ринки від експорту генетично модифікованої продукції і водночас ведуть наукові дослідження у цій сфері з метою створення значно якісніших і нешкідливих видів такої продукції. Вирощування біотехнологічної продукції є високорентабельним, тому ТНК, які займаються цим, намагаються розширити ринок свого збуту, що призводить до посилення міжнародної боротьби в цій сфері, а також між іншими корпораціями, які виробляють споріднені продукти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Біологічна безпека людини - Економічний словник


Біологічна безпека людини