Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Формули й таблиці

ФІЗИКА

АТОМНА ФІЗИКА

Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Поглинена доза випромінювання

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань

D – поглинена доза випромінювання, , ;

Е – поглинена енергія випромінювання, ;

M – маса речовини, що опромінюється, .

Потужність дози випромінювання

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань

N – потужність дози опромінення, ;

T – час опромінення, .

α-частки – повністю поглинаються аркушем паперу товщиною 0,1 мм

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань

β-частки – повністю поглинаються алюмінієвим екраном товщиною 4-5 мм

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань

γ-промені – шар свинцю товщиною 1 см послабляє випромінювання в 2 рази

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Природний фон радіації 2 · 10-3 Гр на рік: 1Р – 1 рентген; 1Р = 0,01 Гр.

Гранично припустима доза 0,05 Гр на рік.

Разова доза 3-10 Гр летальна.
Біологічна дія радіоактивних випромінювань