БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДБАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

СУЧАСНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДБАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС

Надбання популяціями і видами різноманітних пристосувань забезпечує не тільки виживання їх в якомусь певному середови­щі. Нові ознаки і властивості можуть сприяти освоєнню популя­цією нових місць існування, нових джерел харчування тощо. У цьому випадку виникає нова екологічна ніша, де конкуренція зі спорідненими організмами різко ослаблена або відсутня. Це при­водить до спалаху

розмноження і широкого розселення виду, що, у свою чергу, сприяє формуванню численних популяцій, кожна з яких опиняється в дещо різних умовах і піддається різноманітно направленій дії добору. Генетична неоднорідність популяцій слу­жить основою для утворення нових, іноді численних близько споріднених видів.

Показник хорошої пристосованості групи організмів – її ви­сока чисельність, широкий ареал і велика кількість підлеглих систематичних груп.

Систематична група (вид, рід, сімейство і т. д.) знаходиться в стані процвітання, або біологічного прогресу, якщо в неї входить значне число підлеглих

форм. Наприклад, усередині ряду завжди є сімейства, дуже численні за кількістю родів, що входять до них. Усередині сімейства окремі роди відрізняються за числом видів, що входять до них.

Таким чином, біологічний прогрес є результатом успіху в бо­ротьбі за існування.

Відсутність необхідного рівня пристосованості приводить до біологічного регресу – зменшенню чисельності, скороченню ареа­лу, зниженню числа систематичних груп більш низького рангу. Біологічний регрес чреватий небезпекою вимирання. Унаслідок посиленого відстрілу різко скоротилася чисельність і звузився ареал розповсюдження соболя. На межі вимирання знаходиться уссурійський тигр. Не витримуючи змін в біоценозах, що викли­каються діяльністю людини, зникають види багатьох птахів. У той же час соловей став звичайним в міських парках, а ластівки будують гнізда і виводять потомство на будівлях аеропортів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДБАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС - Довідник з біології


БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДБАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС