БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ

У біосфері відбувається фотосинтез органічних речовин, наприклад:

 БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ

Процес синтезу дуже ендотермічний, здійснюється зі зменшенням ентропії, тому може проходити лише за рахунок зовнішнього потужного джерела енергії – Сонця.

Фотосинтез глюкози здійснюється за участю хлорофілу. У процесі фотосинтезу хлорофіл поглинає світлову енергію і перетворює її в енергію хімічних зв’язків вуглеводу.

У процесі фотосинтезу за рахунок діяльності зелених рослин і бактерій щорічно поглинається близько 300 млрд. т СO2, виділяється 200 млрд. т O2, синтезується 150 млрд. т органічних речовин. Консервується 45 – 1018 кДж сонячної енергії в рослинах.

Для високоорганізованих систем джерелом енергії є енергія, накопичена в рослинних і тваринних організмах. За рахунок цієї енергії в організмі тварин здійснюються ендотермічні процеси синтезу сполук, в результаті чого вони ростуть і розвиваються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ - Довідник з хімії


БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ