БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

БІОСФЕРА

БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА

Людина – елемент біосфери. Усі природні ресурси планети зумовлюють можливість життя людини і є основою її матеріального виробництва. Приріст населення, розвиток науки і техніки призвели до того, що діяльність людини стала важливим фактором розвитку біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці виникла можливість переходу біосфери в новий стан – ноосферу.

Ноосфера (за В. І. Вернадським) – це “мисляча” оболонка,

сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням у ній цивілізованої людини.

Людство інтенсивно споживає як живі, так і мінеральні природні ресурси, тому виникають наступні проблеми: виснаження природних ресурсів, зниження чисельності і загибель живих організмів, звуження їх ареалів, забруднення й отруєння середовища промисловими відходами. У результаті виробничої діяльності людини відбувається забруднення атмосфери шкідливими газами, збільшення концентрації СO2; руйнування озонового шару збільшенням концентрації оксидів азоту і фреонів; зміна клімату, зростання “парникового

ефекту” і підвищення температури повітря; забруднення водойм і скорочення їхніх площ; знищення лісів, масове захворювання рослинності; засолення грунтів і зростаюче опустелювання; інтенсивне використання енергоносіїв, створення атомних електростанцій і забруднення середовища радіоактивними відходами.

Всі ці впливи на біосферу викликають ланцюгові екологічні реакції, що відбиваються у кінцевому результаті на житті людини. Раціональне природокористування – основа для збереження різноманіття біосфери і росту добробуту людства. Людина не панує над природою, а є її частиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА - Довідник з біології


БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА