Біпатриди (подвійне громадянство)

Біпатриди (подвійне громадянство) – належність особи одночасно до громадянства двох і більше держав. Подвійне громадянство – результат колізії законів про громадянство різних держав. Воно може виникнути, наприклад, при народженні дітей від батьків, що мають різне громадянство, при натуралізації та ін. Законодавство України передбачає, що подвійне громадянство допускається на підставі двосторонніх міждержавних договорів. Сучасне міжнародне право не містить єдиної загальновизнаної регламентації питань щодо подвійного громадянства. А тому можна виділити дві категорії таких договорів: про ліквідацію наслідків подвійного громадянства (при наданні дипломатичного захисту, виникненні питання про обов’язкову військову службу осіб з подвійним громадянством) і про ліквідацію та запобігання самого подвійного громадянства. Згідно із ст. 10 Закону України “Про громадянство”, “за особою, яка є громадянином України, не визнається належність до громадянства іноземної держави”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Біпатриди (подвійне громадянство) - Довідник з правознавства


Біпатриди (подвійне громадянство)