Біржова торгівля

Біржова торгівля (биржевая торговля) – організація торгівлі товарами, цінними паперами, нерухомістю на біржах або з участю біржі як посередника.
Біржова торгівля